Kirkkodemarit

Vuosina 2019 – 2022

Kirkkovaltuusto
Heino Juhani, jäsen
Koukeri-Potkonen Heli, jäsen
Heikkilä Jaana, jäsen
Mäkinen Minna, jäsen
Tiura Jaana, jäsen
Törmä Erkki, jäsen
Peltola Seppo, varajäsen

Kirkkoneuvosto
Heikkilä Jaana, vpj
Heino Juhani, jäsen
Koukeri-Potkonen Heli, varajäsen
Peltola Seppo, varajäsen

Yleisen seurakuntatyön johtokunta
Itäpää Auvo
Sarkola Jaana

Lähetystyön johtokunta
Haapaniemi Seppo
Lehmusto Amanda

Diakoniatyön johtokunta
Heino Juhani
Mäkinen Minna

Kasvatus- ja perhetyön johtokunta
Koukeri-Potkonen Heli
Tiura Jaana

Nuorisotyön johtokunta
Hakala Olavi
Årling Niko

Suhteellisten vaalien lautakunta
Koukeri-Potkonen Heli