Kunnallisjärjestö

Kunnallisjärjestön tarkoituksena on liittää yhteen kaikki kunnassa olevat Suomen Sosialidemokraattisen Puolueen järjestörakenteeseen kuuluvat puolueosastot.

Kunnallisjärjestön päättävänä elimenä toimii kunnallisjärjestön edustajiston kokous.

Kunnallisjärjestön hallitus eli toimikunta, huolehtii ja vastaa järjestön käytännön asioiden toteuttamisesta ja asioiden valmistelusta edustajistolle.